medlemsmøte 23.november 2021 kl.19.00. «Gamle Halsaa kirke og oppførelsen av den nye Mandal kirke for 200 år siden»

Vi får et foredrag til «julemøtet» i november. Hans og Ole Guttorm Ihme: Gamle Halsaa kirke og oppførelsen av den nye Mandal kirke for 200 år siden.

Les mer