REFERAT STYREMØTE 01.02.22.

REFERAT:STYREMØTE, MANDAL HISTORIELAG. 01.02.22Til stede: Thor Gunnar – Eva-Bente-Inger Lise-Steinar-Gustav. Forfall: Ole Guttorm. Godkjenning av referat fra styremøtet på Risøbank 09.11.21. og medlemsmøtet23.11.21.: OK....

Les mer