Forfatter: Jørn

Medlemsmøtet 16. mars 2010.

Medlemsmøtet ble avholdt 16. mars 2010, kl. 19.00. Det var 25 personer tilstede. Tema på møtet var Halse Fattiggård, og Ådne Fardal Klev fortalte fra sin bok. Forsamlingen stilte en del spørsmål som ble besvart av Fardal...

Les mer

Medlemsmøte 18. februar 2010.

Tema for møtet var: I 2010 fortelles historien på internett. Hva gjør Mandal? Foredragsholdere var: Biblioteksjef Rolf Steinar Bergli (tidl. prosjektleder for Digitale bilder i Vest-Agder), prosjektleder Arve Lindvig, Digitale...

Les mer

Årsberetning for Mandal historielag 2009

Årsberetning for Mandal historielag 2009 Styret i 2008 har vært: Fridtjov Rasmussen, formann Per H. Iversen, sekretær Astrid C. Salvesen Walther, kasserer Reidun Udø, styremedlem Kjell Ove Sætren, styremedlem Thorbjørn Rugland,...

Les mer