Forfatter: Jørn

Medlemsmøte 24. mars 2009.

Kåsør var Ole Bertil Madsen fra Friluftsrådet. Han har nettopp utgitt en turbok for Mandalsregionen. Det er nå ryddet og merket over 20 mil med turløyper, og han fortalte om flere av disse. I Mandal er det seniorturer hver...

Les mer

Årsmøtet 20. januar 2009

Formannskifte i Mandal historielag og nye æresmedlemmer. Mandal historielag hadde årsmøte 20. januar. Møtet behandlet de vanlige årsmøtesakene så som årsberetning og regnskap. Helga Saanum ønsket ikke gjenvalg som formann, og...

Les mer