Forfatter: Per Stensrud

Årsmøte 22. januar 2019

Leder Thor Gunnar Hansen ønsket de 40 fremmøtte velkommen, og oppfordret til å se på de utstilte gjenstandene i monterne før møtet begynte. Møteinnkallingen og annonsene: godkjent. Valg av møteleder: Thor Gunnar Hansen. Valg av...

Les mer