«Viser om Mandal – og litt mer».
Sangkveld med Håkon Sødal og
Karin Walvick Dahl.