Bli med på en 3-4 km lang rusletur med flere stopp
langs vei og sti, så bruk godt fottøy.

INVITASJON.