Fremmøte på øya kl. 12, og parkering like over broa. 1 km spasertur på vei.
Turleder: Knut Knutsen, form. Skjernøy Historielag.
Tema: Om Skjernøysund og Dyrstad Skole.
3 gamle skipsvrak i Skjernøysund v/ Otto Lehne.