september 2019

MEDLEMSMØTE, 17.09.2019. SEILSKUTEBYEN MANDAL

v/ NILS REIDAR CHRISTENSEN. En hel skokk (ca 60 ) fremmøtte benket seg i Tidemandgården for å høre Nils Reidar Christensen fortelle om seilskutenes historie i Mandal. Den første aktiviteten vokste frem rundt Spidsbo/Vester-Risør, dvs Risøbank, som ved siden av Kleven gav gode havneforhold for sjøfarende. Mandalselva hadde et annet løp enn i dag, gjennom […]

MEDLEMSMØTE, 17.09.2019. SEILSKUTEBYEN MANDAL Read More »

Scroll to Top