Årsberetninger

ÅRSBERETNING FOR MANDAL HISTORIELAG 2022.

Årsmøtet for 2022 ble avholdt i Tidemandgården 24. januar 2023. 45 fremmøtte. Leder Thor Gunnar Hansen ønsket velkommen, og hilste spesielt de to æresmedlemmene Fridtjov Rasmussen og Sigurd Walther. Det tredje æresmedlemmet, Jan Tage Olsen var ikke til stede. DAGSORDEN: 1. Innkallingen til møtet godkjent. 2. Valg av møteleder: Thor Gunnar Hansen. 3. Valg av

ÅRSBERETNING FOR MANDAL HISTORIELAG 2022. Read More »

ÅRSBERETNING FOR MANDAL HISTORIELAG 2019.

Årsmøtet for 2018 ble avholdt i Tidemandgården den 22.01.2019, med 30 fremmøtte. Møteinnkalling med annonser ble godkjent. Valg av møteleder: Thor Gunnar Hansen. Valg av referent: Gustav Reiersen. To til å undertegne referatet: Arne Rypestøl og Nils Trygve Valand. Årsberetningen ble lest av Gunhild Sveinall. Regnskapet ble presentert av Anna Solheim. Kontingent som før: 200,-

ÅRSBERETNING FOR MANDAL HISTORIELAG 2019. Read More »

ÅRSBERETNING FOR MANDAL HISTORIELAG 2018.

Årsmøtet ble avholdt i Tidemandgården 23.01.18 med ca. 60 fremmøtte. Innkallingen var annonsert to ganger i Lindesnes avis i tråd med vedtektene, og ble godkjent. Som møteleder ble valgt Thor Gunnar Hansen. Referent: Gustav Reiersen. Årsberetningen ble lest opp av Gunhild Sveinall og godkjent ved akklamasjon. Kontingenten ble fastsatt til kr 200 for enkeltmedlem og

ÅRSBERETNING FOR MANDAL HISTORIELAG 2018. Read More »

Scroll to Top