Referat Årsmøter

ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2022.

  ÅRSMØTET PÅ RISØBANK 15.02.2022.Etter to år med pandemi kunne Mandal Historielag endelig avholde årsmøte igjen, dennegangen med 30 fremmøtte medlemmer på Risøbank. Innkalling til årsmøtet: godkjent. Valg av møteleder: Thor Gunnar Hansen valgt. Valg av referent: Gustav Reiersen valgt. Valg av to personer til å underskrive protokollen:Øystein Wiig og Håkon Bentsen. Årsberetning for 2020,

ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2022. Read More »

årsmøte 18. januar er flyttet til 15. februar.

Program: Årsmøte og program: Håkon Bentsen: «Fra Nasty til Westamaran. Om hurtigbåtproduksjon i Mandal.» Kjære medlemmer av Mandal Historielag! Styret beklager at det ikke har vært mulig å gjennomføre mer enn to av de planlagte medlemsmøtene i dette året. Vi håper dere er fornøyd med disse og at årets utgave av Slekters gang er interessant

årsmøte 18. januar er flyttet til 15. februar. Read More »

ÅRSMØTE 21. JANUAR 2020

PROTOKOLL TILÅRSMØTET FOR ÅRET 2019 Årsmøtet for 2019 ble avholdt i Tidemandgården 21.1.2020. 65 fremmøtte.Leder Thor Gunnar Hansen ønsket velkommen, og hilste spesielt de toæresmedlemmene Fridtjov Rasmussen og Sigurd Walther. Jan Tage Olsen varforhindret fra å møte. Innkallingen til møtet godkjent. Valg av møteleder: Thor Gunnar Hansen. Valg av referent: Gustav Reiersen. Valg av to

ÅRSMØTE 21. JANUAR 2020 Read More »

Årsmøte 22. januar 2019

Leder Thor Gunnar Hansen ønsket de 40 fremmøtte velkommen, og oppfordret til å se på de utstilte gjenstandene i monterne før møtet begynte. Møteinnkallingen og annonsene: godkjent. Valg av møteleder: Thor Gunnar Hansen. Valg av referent: Gustav Reiersen. To til å undertegne referatet: Arne Rypestøl og Nils Trygve Valand. Årsberetning: Gunhild Sveinall leste årsberetningen. Godkjent.

Årsmøte 22. januar 2019 Read More »

Årsmøte 2015

Årsmøte for Mandal historielag 2015 Årsmøtet ble holdt i Tidemandgården og samlet 35 personer, inkl. styret. Dag Buø ønsket velkommen, og dokumenter til årsmøtet ble utdelt til de tilstedeværende. Dagsorden for møtet: 1. Innkallingen til årsmøtet som var annonsert i Lindesnes avis 2 ganger, i januar og februar måned, ble godtatt. 2. og 3. Som

Årsmøte 2015 Read More »

Scroll to Top