PROGRAM 2021

Når ikke annet er oppgitt, finner møtene sted i Tidemandsgårdens andre etasje, vanligvis nest siste tirsdag i måneden.

  • Våren 2021
  • 19. januar, Årsmøte
  • 23. mars, Avlyst.
  • 18. mai, Avlyst.

  • Høsten 2021
  • 21. september, Avlyst.
  • 19. oktober, Dø om så det gjelder! Historien om Linge-telegrafist Fredrik Aaros fra Søgne.
  • 23. november, Gamle Halsaa kirke og oppførelsen av den nye Mandal kirke for 200 år siden

Scroll to Top