Nyheter

REFERAT MEDLEMSMØTE 23.JANUAR KL. 19.00: «FURULUNDSOMRÅDET. »

På historielagets årsmøte 23.01.23 holdt styremedlem Sigurd Bjørn Kastrud etinteressant og lærerikt foredrag om Furulundens område.Her følger et utdrag av foredraget:  Dette er de riktige benevnelsene på Furulundens område:Furulunden nord for Bankeveien, Sjøsandsskauen sør for Bankeveien+ Risøbank.Man kan se bolter på Sjøsanden som viser grensen til Sjøsandsskauen, ogpå veien inn mot Risøbank fra Bankeveien ligger en grensestein som viseravgrensningen

REFERAT MEDLEMSMØTE 23.JANUAR KL. 19.00: «FURULUNDSOMRÅDET. » Read More »

ÅRSBERETNING FOR MANDAL HISTORIELAG 2022.

Årsmøtet for 2022 ble avholdt i Tidemandgården 24. januar 2023. 45 fremmøtte. Leder Thor Gunnar Hansen ønsket velkommen, og hilste spesielt de to æresmedlemmene Fridtjov Rasmussen og Sigurd Walther. Det tredje æresmedlemmet, Jan Tage Olsen var ikke til stede. DAGSORDEN: 1. Innkallingen til møtet godkjent. 2. Valg av møteleder: Thor Gunnar Hansen. 3. Valg av

ÅRSBERETNING FOR MANDAL HISTORIELAG 2022. Read More »

Scroll to Top