PROGRAM 2024

NÅR IKKE ANNET ER OPPGITT, FINNER MØTENE STED PÅ RISØBANK KL.18.00, VANLIGVIS NEST SISTE TIRSDAG I MÅNEDEN.

  • Våren 2024
  • 23.01.2024. Årsmøte .: Sigurd Bjørn Kastrup « forteller om furulundsområdet ».
  • 19.03.2024. Aanen Grimestad: «Tømmerfløting i Mandalselva ».
  • 21.05.2024.Kari Grønningssæter fra boka si: « Dette umaadelige hav, en kvinnestemme til sjøs ».
  • Høsten 2024
  • 24.09.2024.Historiker Dag Hundstad: «Forteller om Sølvskonerten og historien om mytteriet på Plattsburg ». På Risøbank.
  • 22.10.2024.Båtbygger Svein Walvik «Forteller om klinkbygging av båter». På Ballastbrygga museet.
  • 19.11.2024.«Vi synger gamle julesanger med Håkon Sødal. Birgitte Sørensen forteller om gamle juleskikker». På Risøbank.
Scroll to Top