Når ikke annet er oppgitt, finner møtene sted i Tidemandsgårdens andre etasje, vanligvis nest siste tirsdag i måneden.

  • Våren 2021
  • 19. januar, Årsmøte
  • 23. mars
  • 18. mai

  • Høsten 2021
  • 21. september
  • 19. oktober
  • 23. november