Program 2010

 • Høsten 2010

  • Tirsdag 19. oktober
   Om Lærernes kamp mot nazifisering i skolen under krigen ved Bjørn Slettan
  • Tirsdag, 16. november
   Dag Hundstad Johannesen forteller om Harkmarkboka
  • Tirsdag 14. desember
   Nils Reidar Christensen / Reidar Eg om turen til Cocos Island.
 • Våren 2010

  • Tirsdag 26. januar
   Årsmøte.
   «Skonnerten Gerd» ved Nils Reidar Christensen
  • Torsdag 18. februar
   I 2010 fortelles historien på internett. Hva gjør Mandal?
   ved ?
  • Tirsdag 16. mar 2010
   Tema: «Halse Fattiggård».
   Ådne Fardal Klev forteller fra sin bok om Heslandsheimen.
  • Tirsdag 13.april 2010
   Tema: «Barnevandringene – et historisk tilbakeblikk».
   Thyra Ågedal forteller.
Scroll to Top