• Høsten 2012

  • Lørdag, 25. august
   Tur til Skjernøy
   Se forsiden.
  • Tirsdag 4. september
   Farestadvraket
   Ved Roar Salthaug.
  • Tirsdag 2. oktober
   Tidligere plastbåter fra Mandal
   ved Tor Gunnar Hansen.
  • Tirsdag 13. november
   Ryvinga
   ved Rita Dyrstad.
  • Tirsdag 11. desember
   Reiser i Søgne skjærgård
   ved Jostein Andreassen.