• Høsten 2017

    • Tirsdag 19. september
      Stoffene som kom til Agder-kysten og ble brukt til folkedrakter på 1700- og 1800-tallet.
      Ved Kathrine Bringsdal.
    • Tirsda 24. oktober
      Demokratiutvikling i Mandal i 200 år.
      Ved Birgitte Sørensen.
    • Tirsdag 28. november
      Hagebruk og hagevekster på sørlandske fyr med spesiell vekt på Vest-Agder.
      Ved Per Arvid Åsen.
  • Våren 2017

    • Tirsdag, 31. januar
      Årsmøte, Lindesnesregionens del av hermetikk-eventyret i Norge.
      Ved Terje J. Thomassen.
    • Tirsdag, 21. mars
      Fattigomsorg i Mandal og Halse 1900-1920.
      Ved Thomas Olsen.
    • Tirsdag 23. mai
      Program kommer.