Årsberetning for Mandal historielag 2014

Årsberetning for Mandal historielag 2014 Årsmøtet 11. februar ble holdt i Tidemandgården, samlet 45 personer, inkl styret. Formann Jan Tage Olsen ønsket velkommen. Dagsorden for møtet: Innkallingen til årsmøtet som var annonsert i Lindesnes avis 2 ganger, i januar og februar måned, ble godtatt. Som møteleder ble valgt Jan Tage Olsen og som referent ble […]

Årsberetning for Mandal historielag 2014 Read More »