Til historielag, lokalhistorikere og slektsforskere!

For snart 10 år siden begynte jeg å registrere og å oppdatere all den krigshistorie, lokalhistorie og slektshistorie som jeg har skrevet ned siden 1975. Det har resultert både i en ny nettside og i 20 digitale bøker. På nettsiden er det registrert inn og systematisert alt jeg har jobbet med siden 1975. Når det […]

Til historielag, lokalhistorikere og slektsforskere! Read More »