Medlemsmøtet 15. april 2008

Tirsdag, 15. april kom høgskolelektor Terje Sødal ved universitet i Agder til oss for å fortelle...

Les mer