Medlemsmøtet 15. april 2008

Terje Sødal
Terje Sødal

Tirsdag, 15. april kom høgskolelektor Terje Sødal ved universitet i Agder til oss for å fortelle om Dødsstraff på Agder i perioden 1604 til 1663 som han forsker på.
I denne perioden ble det henrettet omkring 150 personer i Agder, hovedsaklig som straff for mord, hekseri og tyveri. Menn ble i hovedsak dømt for mord og tyveri, mens kvinner som oftest ble dømt for trolldom og spedbarnsdrap.

Vi får blant annet høre om Bent Nøding, i fra Holum, som ble dømt til døden for mordet på sin fetter, samt hvordan man i datiden tok utgangspunkt i Bibelen, og da spesielt 2. mosebok, som grunnlag for lovverket.

Scroll to Top