Måned: januar 2010

Årsmøte 26. januar 2010.

Årsberetningen er lagt ut på hjemmesiden her. Etter den mere formelle delen av møtet, presenterte Jørn-Terje Nøding Gabrielsen et utvalg ifra Martin Monrad Nødings billedsamling....

Les mer