Årsmøte 5. februar 2013

Årsmøtet 5. februar 2013 samlet 42 personer og valgte følgende styre: Jan Tage Olsen, leder (1 år) Astrid C. Salvesen Walther, kasserer (2 år) Inger Marie Pedersen, sekretær (1 år) Styremedlem: Liv Gauslaa (1 år) Styremedlem: Per Henrik Iversen (1 år) Styremedlem: Dag Buø (2 år) Styremedlem: Svein Olaf Johannessen (1 år) I tillegg til […]

Årsmøte 5. februar 2013 Read More »