Årsmøte 5. februar 2013

Årsmøtet 5. februar 2013 samlet 42 personer og valgte følgende styre:
Jan Tage Olsen, leder (1 år)
Astrid C. Salvesen Walther, kasserer (2 år)
Inger Marie Pedersen, sekretær (1 år)
Styremedlem: Liv Gauslaa (1 år)
Styremedlem: Per Henrik Iversen (1 år)
Styremedlem: Dag Buø (2 år)
Styremedlem: Svein Olaf Johannessen (1 år)
I tillegg til årsmøtesaker, fortale Otto Lehne om Sjørøvere i Mandalsområdet på 1500-tallet.

Scroll to Top