MEDLEMSMØTE 21. MAI 2019. INDUSTRIBYEN MANDAL

INDUSTRIBYEN  MANDAL Mandal historielag:  medlemsmøte 21.05.19, Tidemandgården. Styret møtte.  Forfall:  Ole Guttorm Ihme.   35  fremmøtte. Foredragsholdere:  Thomas Olsen fra Arkivsenter Sør, og Birgitte Sørensen, Mandal Museum. Tittel:  Industribyen Mandal.  Arkiver fra industribyen Mandal.  Oversikt, eksempler og «smakebiter». Olsen orienterte først om Arkivsenter sør og de ulike arkivene de forvalter. Blant arkivene fra Mandal, omfatter for […]

MEDLEMSMØTE 21. MAI 2019. INDUSTRIBYEN MANDAL Read More »