MEDLEMSMØTE 21. MAI 2019. INDUSTRIBYEN MANDAL

INDUSTRIBYEN  MANDAL

Mandal historielag:  medlemsmøte 21.05.19, Tidemandgården.

Styret møtte.  Forfall:  Ole Guttorm Ihme.   35  fremmøtte.

Foredragsholdere:  Thomas Olsen fra Arkivsenter Sør, og Birgitte Sørensen, Mandal Museum.

Tittel:  Industribyen Mandal.  Arkiver fra industribyen Mandal.  Oversikt, eksempler og «smakebiter».

Olsen orienterte først om Arkivsenter sør og de ulike arkivene de forvalter. Blant arkivene fra Mandal, omfatter for eksempel arkivet fra Båtservice 91 hyllemeter!  Videre tok han for seg Mandals Papirindustri AS.

  Båtservice produserte på 1960-tallet Nasty-båtene, en av verdens hurtigste marinebåter på den tiden.  USA kjøpte etter hvert flere og satte dem inn i krigføringen i Vietnam.  Båtene var blant annet involvert i operasjonen i Tonkinbukta, som førte til en opptrapping av krigen.

Nasty-båt

For Mandals befolkning var ethvert skipssalg av stor betydning, og guttemusikken spilte ved stabelavløpningene.  14. desember 1962 gikk rektor Egil Eriksen med på å flytte tentamen for at medlemmene i korpset kunne få være med og spille!

Hva gjorde Båtservice i stand til å bygge disse spesielle båtene?  Først og fremst en unik kompetanse i alle ledd. Det begynte i 1948, da Toralf Westermoen og Båtservice i Oslo gikk sammen og fikk kontrakt med Forsvaret om bygging av torpedobåtene i Rapp-klassen.  Dermed var grunnlaget lagt for hurtigbåtproduksjon. I 1953 utviklet Jan Herman Linge Nasty-konstruksjonen.  En prototype ble laget i 1957, og etter utprøving bestilte Marinen 12 båter. Deretter fikk man ordre fra Vest-Tyskland på to båter. Man leverte også til Hellas, noe som ble problematisk i kjølvannet av militærkuppet der. I 1962 var USA i oppstarten av Vietnamkrigen, og forsvarsminister McNamara gav ordre til bestilling av Nasty-båter. Disse innfridde forventningene, og USA bestilte fire nye i 1964.  For byen og verftet betydde dette mye og gav grunnlag for god vekst.  På 1970-tallet var arbeidsstokken oppe i rundt 450 ansatte.

Næringslivsstrukturen varierer naturlig nok de ulike stedene i landet.  Mange industristeder er bygget opp rundt en enkelt storbedrift, gjerne med over 1000 ansatte.  Mandal preges av flere ikke fullt så store bedrifter innen ulike bransjer.  På Arkivet har man i dag bedriftsarkiv fra 12 ulike virksomheter innen industrimiljøet i Mandal:

 • Mandal Slip & Mek. Verksted AS,  1918-1990
 • A/S Det Norske Kokosveveri,  Mandal Veveri  1918-2002
 • Sjølingstad Uldvarefabrik  1893-1990
 • Mandal Teppeveveri   1925-2003
 • Båtservice  1948-2000
 • Westamarin AS    1963-1995
 • Fundia Mandal Stål AS  Mandals Spikerfabrik   1913 – 1994
 • Mandals Reberbane  1993-1981
 • Saanums Sepefabrikk AS   1921-1980
 • Mandals Mineralvandsfabrik AS  1919-1923,  1937 – 1966
 • Marnar Motor  AS  /  Mandals Motorfabrik   1937 – 1997
 • AS  Mandals Papirindustri  1923 – 2005.

Olsen viste så bilder av en del av papirposene som ble produsert på «posefabrikken», med mønster hovedsakelig fra perioden 1945-1965.  Edmund Berthelsen grunnla Kokosveveriet i 1918, og Mandals Papirindustri i 1923.  Papirproduksjonen gjaldt først og fremst kaffeposer og konvolutter. De første årene gikk det noe tregt, veksten kom på 1930-tallet, og i 1940 kunne man ta i bruk nye og moderne lokaler.  Alt i alt produserte man rundt 700 ulike trykk på papirposene, med variasjon i design, farver og motiv.
Bedrifter, forretninger, lag og foreninger kan ta kontakt med Statsarkivet i Kristiansand for deponering/oppbevaring og registrering av arkivmateriale.  Det er fullt mulig samtidig å beholde eiendomsretten til materialet.  Sensitive opplysninger, f.eks. personalopplysninger, blir klausulert, slik at personvernhensyn blir ivaretatt.

Ref. v/Gustav Reiersen.

Scroll to Top