MEDLEMSMØTE, 19.11.2019. ARKEOLOGISKE FUNN I NYE E-18-TRASE.

           FOREDRAG V/GHATTAS SAYEJ, ARKEOLOG, FYLKESKONSERVATOREN, VEST-AGDER En hel skokk (60) fremmøtte fylte lokalet i Tidemandgården da Mandal Historielag fikk besøk av...

Les mer