Terje Sødal

Medlemsmøtet 15. april 2008

Tirsdag, 15. april kom høgskolelektor Terje Sødal ved universitet i Agder til oss for å fortelle om Dødsstraff på Agder i perioden 1604 til 1663 som han forsker på. I denne perioden ble det henrettet omkring 150 personer i Agder, hovedsaklig som straff for mord, hekseri og tyveri. Menn ble i hovedsak dømt for mord […]

Medlemsmøtet 15. april 2008 Read More »