Årsmøte 2015

Årsmøte for Mandal historielag 2015 Årsmøtet ble holdt i Tidemandgården og samlet 35 personer, inkl. styret. Dag Buø ønsket velkommen, og dokumenter til årsmøtet ble utdelt til de tilstedeværende. Dagsorden for møtet: 1. Innkallingen til årsmøtet som var annonsert i Lindesnes avis 2 ganger, i januar og februar måned, ble godtatt. 2. og 3. Som […]

Årsmøte 2015 Read More »