Årsmøte 2015

Årsmøte for Mandal historielag 2015

Årsmøtet ble holdt i Tidemandgården og samlet 35 personer, inkl. styret. Dag Buø ønsket velkommen, og dokumenter til årsmøtet ble utdelt til de tilstedeværende.
Dagsorden for møtet:
1. Innkallingen til årsmøtet som var annonsert i Lindesnes avis 2 ganger, i januar og februar måned, ble godtatt.
2. og 3. Som møteleder ble valgt Dag Buø og som referent ble valgt Inger Marie Pedersen.
4. Til å underskrive protokollen ble valgt Ragnhild Kleven og Torbjørn Rugland.
5. og 6. Årsberetning for 2014 ble lest og funnet i orden. Regnskapet for 2014 ble gjennomgått av kasserer og godtatt av årsmøtet.
7. Årsmøtet fastsatte kontingenten for året 2016 til kr. 150,-.
8. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt, og styret for 2015 er følgende:
Valgkomiteen fremmet ikke forslag på formann (1 år), og styret konstituerer seg selv og fordeler oppgavene.
Kasserer Astrid C. Salvesen Walther (2 år)
Styremedlemmer Anna Solheim, Svein Olaf Johannessen, Gunhild H. Sveinall og Svein Arne Sørensen for 1 år.
Styremedlemmene Johanna D. Nilsen, Egil Johanssen og Thor Gunnar Hansen for 2 år.
Revisor: Helge Klev og Nils Reidar Christensen, begge valgt for 1 år.
Styret forslo følgende valgkomite: Dag Buø, Inger Marie Pedersen, Torbjørn Rugland, Kjell Ove Sætren og Liv Gauslaa, alle for 1 år, enstemmig valgt.
9. Eventuelt:
Det var ikke innkommet spesielle saker til behandling på årsmøtet.
Det ble foretatt loddtrekning av gevinsten for året 2014, og Torbjørn Rugland ble den heldige vinneren av et trykk, laget av Ottar Helge Johannessen.
Etter årsmøtebehandlingen var det Thor Gunnar Hansen fra Vest-Agder museet som kåserte om maleren Adolph Tidemand, hans slektshistorie.
Hansen viste bl.a. det fine familieportrettet som er malt i i 1857. Det viser Tidemands hustru Claudine og deres sønn Adolph. Maleriet er utført av Tidemand, mens hode til Tidemand er malt av en venn fra Dusseldorf. Maleriet som har hengt i havestuen i Skrivergården i en årrekke, ble restaurert i 2014 og er nå å se i Andorsengården.
deHansen kåserte om Tidemands slekt, både sønn og sønnesønn. Familien var ikke tallrik, og med maleren Adolph Tidemands sønnesønn, døde slekten ut.
Kåseriet var av store interesse, forsamlingen lyttet ivrig og praten gikk livlig etterpå.
Kvelden ble avsluttet ca. kl. 21.00 med Mandalskringle, kaffe og te.

Scroll to Top