MEDLEMSMØTE, 19.11.2019. ARKEOLOGISKE FUNN I NYE E-18-TRASE.

           FOREDRAG V/GHATTAS SAYEJ, ARKEOLOG, FYLKESKONSERVATOREN, VEST-AGDER En hel skokk (60) fremmøtte fylte lokalet i Tidemandgården da Mandal Historielag fikk besøk av arkeolog Ghattas Sayej, som fortalte om de funn som er gjort i den fremtidige traseen for ny E-39. Utgravingene har gått over en treårsperiode i forkant av veiarbeidet, fra Døle bro til Blørstad, […]

MEDLEMSMØTE, 19.11.2019. ARKEOLOGISKE FUNN I NYE E-18-TRASE. Read More »