Status – Halse og Harkmark bind III

Kjære historievenner.  I fjor på denne tiden var mange av oss samlet til informasjonsmøte vedr Halse og Harkmarks historie, bind 3 (som dekker øyene øst for Mandal). I forlengelsen av dette var det mange av dere som bidro med oppdatert informasjon i forhold til det manuskriptet som forelå på det tidspunkt, som «prøve-lesere». Deres innspill […]

Status – Halse og Harkmark bind III Read More »