Status – Halse og Harkmark bind III

Kjære historievenner. 

I fjor på denne tiden var mange av oss samlet til informasjonsmøte vedr Halse og Harkmarks historie, bind 3 (som dekker øyene øst for Mandal). I forlengelsen av dette var det mange av dere som bidro med oppdatert informasjon i forhold til det manuskriptet som forelå på det tidspunkt, som «prøve-lesere». Deres innspill har vi hatt stor nytte av. Knut Lindseth har også fulgt opp ytterligere, slik at vi er godt oppdatert på familie-opplysninger, også fra nyere tid. Og Paul Sveinall har velvilligst bistått faglig, særlig når det gjelder de eldste delene av historikken. Nå takker vi igjen for engasjementet fra deres side, men skriver også for å informere om status i prosjektet:

– Boken nærmer seg ferdigstilling når det gjelder selve det tekstlige innholdet. Det leses tekstkorrektur nå gjennom sommeren.- Det har også vært arbeidet kontinuerlig med illustrasjons- og billedmateriale (der Knut Lindseth er billedredaktør).- Nærmere utgivelse av dette bindet har vi altså aldri vært. Vårt håp er at boken skal kunne utgis i trykt form, i løpet av høsten 2021. Formannskapet i kommunen har akseptert at dette kan gjøres (og ikke bare en digital utgivelse), dersom det kan skaffes midler til det. Det er altså usikkerhet knyttet til økonomien det dreier seg om nå. Det arbeides med sponsing; fordi vi trenger økonomisk drahjelp før vi kan ta de siste skrittene i utgivelsesprosessen. Tidlig i høst vil det være klart om vi faktisk lykkes med en utgivelse i år. Vi tenkte dere kunne ha interesse av å vite hvor langt vi er kommet; og dette er altså status når vi nå går til sommerferie. Vi sender dette til de som stod på vår kontaktliste i fjor på denne tiden. Men det er selvsagt helt i orden (og ønskelig) at informasjonen spres til andre som måtte ha interesse av å vite hvordan vi ligger an.  Vi ønsker dere en riktig god sommer, og lar høre fra oss igjen tidlig i høst. 

Vennlig hilsen Alfred Solgaard, Knut Lindseth, Håkon R. SødalMandal, 29. juni 2021

Scroll to Top