mars 2024

REFERAT MEDLEMSMØTE 19.MARS KL. 18.00: «TØMMERFLØTING I MANDALSELVA. »

TØMMERFLØTING I MANDALSELVA På medlemsmøtet i Mandal historielag 19.03.24 fikk vi høre et interessant foredrag av Aanen Grimestad, med tittelen ’Tømmerfløting i Mandalselva’. Aanen fortalte levende og detaljert om emnet, og det er vanskelig for en uinnvidd å gjengi hele innholdet. Derfor blir det følgende en oppsummering, etter beste evne. Fra tidenes morgen er vann […]

REFERAT MEDLEMSMØTE 19.MARS KL. 18.00: «TØMMERFLØTING I MANDALSELVA. » Read More »

Scroll to Top