Måned: september 2008

Årsmøtet 20. januar 2009

Formannskifte i Mandal historielag og nye æresmedlemmer. Mandal historielag hadde årsmøte 20. januar. Møtet behandlet de vanlige årsmøtesakene så som årsberetning og regnskap. Helga Saanum ønsket ikke gjenvalg som formann, og...

Les mer