Årsmøtet 20. januar 2009

Formannskifte i Mandal historielag og nye æresmedlemmer.

Mandal historielag hadde årsmøte 20. januar. Møtet behandlet de vanlige årsmøtesakene så som årsberetning og regnskap.

Helga Saanum ønsket ikke gjenvalg som formann, og etter innstilling fra valgkomiteen ble Fridtjov Rasmussen valgt til ny formann. De øvrige i styret er Astrid C. Salvesen Walther, Per H. Iversen, Reidun Udø, Kjell Ove Sætren, Aase Pedersen og Thorbjørn Rugland.
Årsmøtet utnevnte to nye æresmedlemmer: Astrid C. Salvesen Walther og Sigurd R. Walther. Fra tidligere er Jan Tage Olsen æresmedlem.

Kåseriet på møtet var med Tone Klev Furnes som fortalte om Olaf Isachsens kunstnerliv.

Scroll to Top