september 2008

Årsmøtet 20. januar 2009

Formannskifte i Mandal historielag og nye æresmedlemmer. Mandal historielag hadde årsmøte 20. januar. Møtet behandlet de vanlige årsmøtesakene så som årsberetning og regnskap. Helga Saanum ønsket ikke gjenvalg som formann, og etter innstilling fra valgkomiteen ble Fridtjov Rasmussen valgt til ny formann. De øvrige i styret er Astrid C. Salvesen Walther, Per H. Iversen, Reidun […]

Årsmøtet 20. januar 2009 Read More »

Årsberetning for Mandal historielag 2008

Årsberetning for Mandal historielag 2008 Styret i 2008 har vært: Helga Saanum, formann Per H. Iversen, sekretær Astrid C. Salvesen Walther, kasserer Reidun Udø, styremedlem Kjell Ove Sætren, styremedlem Thorbjørn Rugland, styremedlem Aase Pedersen, styremedlem Revisorer har vært: Helge Klev og Nils Reidar Christensen. Valgkomité har vært: Sigurd R. Walther (leder), Bente Askildsen, Marion Lundevik,

Årsberetning for Mandal historielag 2008 Read More »

Scroll to Top