REFERAT MEDLEMSMØTE 23.JANUAR KL. 19.00: «FURULUNDSOMRÅDET. »

På historielagets årsmøte 23.01.23 holdt styremedlem Sigurd Bjørn Kastrud et
interessant og lærerikt foredrag om Furulundens område.
Her følger et utdrag av foredraget:
 

Dette er de riktige benevnelsene på Furulundens område:
Furulunden nord for Bankeveien, Sjøsandsskauen sør for Bankeveien
+ Risøbank.
Man kan se bolter på Sjøsanden som viser grensen til Sjøsandsskauen, og
på veien inn mot Risøbank fra Bankeveien ligger en grensestein som viser
avgrensningen til risøbankområdet – likeledes en ved seilerhuset.
01.04.2022 fikk Furulunden status som statlig sikret friluftslivsområde.
Risøbank var allerede sikret gjennom et interkommunalt selskap (IKS).
Kommunen drifter hele furulundsområdet etter en forvaltningsplan.
Det er opp igjennom tatt bit for bit av Furulunden, men det var også mange planer som
(heldigvis) aldri ble realisert.
Foredragsholderens egen bestefar, Sigurd Bjørn Kastrud,  ville bl.a. bygge boliger.
Broren var i mot, men han hadde allerede et hus i Furulundsgata.
 
Det som nå er furulundsområdet var tidligere en del av deltaet til Mandalselva.
Alle knausene har en gang vært øyer.
Alle bekkene er egentlig diker gravd for drenering. .
Ved høy vannstand i elva renner vannet i to bekker fra elva og ut i Sjøsandsskauen og
Furulunden. Dugnadsgjengen har lagt bekken ved ”Tyskerveien” i rør for å unngå
overvann.
 
Før det ble plantet trær tørket husmødrene tøy i lyngen.
 
Vei- og gatenavn:
I dag kjenner de fleste mandalitter til noen av disse veinavnene, men det som er ukjent
for de fleste, er at det før Lordens tid, da det bodde loser og tollere på Risøbank, også
eksisterte GATER i området:
Buviksveien (fra Nygata/Fr. Nansens vei ut til Sjøsanden)
Kjærlighetsstien (fra enden av Furulundsgata, på skrå mot Bankeveien)
Tyskerveien – var opprinnelig dobbelt så bred, noen ville fjerne den, men det endte med
at halve veibredden ble beholdt som en brannsikring.
Rundingen lekeplass (sykehusbrakke under krigen)
60-meteren v/ Hareheia
Gamle Sånumsvei – det som nå er en sti som går parallelt med Bankeveien.
Mandalsveien – til bebyggelsen på Risøbank, over Svartbakken
Fabrikkgaden  – veien ut til Verksletta 
Sjøgaden  – vei ned mot Verkebrygga
Toldgaden (fra Sjøgaden til Lillebanken)
Brogaden – den som nå kalles Risøbankveien (fra seilerhuset

Ref. Eva Saanum

Scroll to Top