Kategori: Referat Årsmøter

ÅRSMØTE 21. JANUAR 2020

PROTOKOLL TILÅRSMØTET FOR ÅRET 2019 Årsmøtet for 2019 ble avholdt i Tidemandgården 21.1.2020. 65 fremmøtte.Leder Thor Gunnar Hansen ønsket velkommen, og hilste spesielt de toæresmedlemmene Fridtjov Rasmussen og Sigurd Walther....

Les mer

Årsmøte 22. januar 2019

Leder Thor Gunnar Hansen ønsket de 40 fremmøtte velkommen, og oppfordret til å se på de utstilte gjenstandene i monterne før møtet begynte. Møteinnkallingen og annonsene: godkjent. Valg av møteleder: Thor Gunnar Hansen. Valg av...

Les mer

Årsmøte 2015

Årsmøte for Mandal historielag 2015 Årsmøtet ble holdt i Tidemandgården og samlet 35 personer, inkl. styret. Dag Buø ønsket velkommen, og dokumenter til årsmøtet ble utdelt til de tilstedeværende. Dagsorden for møtet: 1....

Les mer

Årsmøte 5. februar 2013

Årsmøtet 5. februar 2013 samlet 42 personer og valgte følgende styre: Jan Tage Olsen, leder (1 år) Astrid C. Salvesen Walther, kasserer (2 år) Inger Marie Pedersen, sekretær (1 år) Styremedlem: Liv Gauslaa (1 år) Styremedlem:...

Les mer

Årsmøte 8. februar 2011

Som nytt styre er valgt: Svein Olaf Johannessen, formann, valg frem til 08.08.2011 Inger Marie Pedersen,  sekretær, valgt frem til årsmøtet i 2012 Astrid C. Salvesen Walther, kasserer, valgt frem til årsmøtet i 2013 Kjell...

Les mer

Årsmøtet 20. januar 2009

Formannskifte i Mandal historielag og nye æresmedlemmer. Mandal historielag hadde årsmøte 20. januar. Møtet behandlet de vanlige årsmøtesakene så som årsberetning og regnskap. Helga Saanum ønsket ikke gjenvalg som formann, og...

Les mer
Laster