ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2022.

 

ÅRSMØTET PÅ RISØBANK 15.02.2022.
Etter to år med pandemi kunne Mandal Historielag endelig avholde årsmøte igjen, denne
gangen med 30 fremmøtte medlemmer på Risøbank.

 1. Innkalling til årsmøtet: godkjent.
 2. Valg av møteleder: Thor Gunnar Hansen valgt.
 3. Valg av referent: Gustav Reiersen valgt.
 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen:
  Øystein Wiig og Håkon Bentsen.
 5. Årsberetning for 2020, v/ sekretæren, Gustav Reiersen: godkjent.
 6. Årsberetning for 2021, v/ sekretæren, Gustav Reiersen: godkjent.
 7. Regnskap for 2020, v/ kassereren, Steinar Børresen: godkjent.
 8. Regnskap for 2021, v/ kassereren, Steinar Børresen: godkjent.
 9. Fastsetting av kontingent for 2023: som før: 200,- for enkeltmedlem. 300,- for
  familie. Vedtatt.
 10. Valg: valgkomiteen, v/ Anna Solheim: alle i styret har sagt seg villig til gjenvalg:
 • – Thor Gunnar Hansen, leder. Ett år
 • – Steinar Børresen Ett år
 • Inger Lise Nordheim Ett år
 • Bente M. Christensen To år
 • Eva Saanum To år
 • Ole Guttorm Ihme To år
 • Gustav Reiersen Ett år
  Forslaget vedtatt.

Valgkomite, for ett år: Revisorer, for ett år:

 • Anne-Lise Eielsen – Nils Reidar Christensen
 • Anna Solheim – Håkon Bentsen
 • Unni Iversen Forslaget vedtatt.
  Forslaget vedtatt.
 1. Innkomne saker: ingen saker.
 2. Etter årsmøtet holdt Håkon Bentsen foredrag:
  «Fra Nasty til Westamaran. Om hurtigbåtproduksjon i Mandal.»
  Referat v/ Gustav Reiersen.
  Protokoll undertegnet:

Øystein Wiig…………………………………………………………………………………… Håkon Bentsen

Scroll to Top