Årsmøte 22. januar 2019

 1. Leder Thor Gunnar Hansen ønsket de 40 fremmøtte velkommen, og oppfordret til å se på de utstilte gjenstandene i monterne før møtet begynte.
 2. Møteinnkallingen og annonsene: godkjent.
 3. Valg av møteleder: Thor Gunnar Hansen.
 4. Valg av referent: Gustav Reiersen.
 5. To til å undertegne referatet: Arne Rypestøl og Nils Trygve Valand.
 6. Årsberetning: Gunhild Sveinall leste årsberetningen. Godkjent.
 7. Regnskap: Anna Solheim leste gjennomgikk regnskapet. Godkjent.
 8. Kontingent: som før: 200,- for enkeltmedlem, 300,- for familie. Godkjent.
 9. Valg:

Eva Saanum fra valgkomiteen la frem forslag slik:

 • Leder: Thor Gunnar Hansen (1 år) Tlf 97 18 63 69
 • Styremedlemmer slik:
 • Gunhild Sveinall (1 år) Tlf 99 03 82 29
 • Anna Solheim (1 år) 91 51 48 84
 • Ole Guttorm Ihme (1 år) 95 73 16 86
 • Inger Lise Nordheim (2 år) 95 87 98 20
 • Gustav Reiersen (2 år) 91 58 38 38
 • Steinar Børresen (2 år) 90 04 56 71

Styret velger selv kasserer og sekretær.

Revisorer:

 • Helge Klev (1 år) 91 14 42 60
 • Nils Reidar Christensen (1 år). 95 73 16 86

Valgkomite:

 • Johanna D. Nilsen (1 år) 99 49 47 30
 • Eva Saanum (1 år) 95 24 25 02
 • Anne-Lise Eielsen (1 år) 91 52 34 80

Johanna D. Nilsen kaller inn til første møte.

 

Valgkomiteens forslag ble godkjent.

 

 1. EVENTUELT:
 • Det var ingen innmeldte saker.

 

 

 1. ORIENTERINGSSAKER:
 • Leder Thor Gunnar Hansen orienterte om status for bygdebok for Halse.
 • Per Stensrud ble presentert som ny administrator av Mandal Historielags hjemmeside.
 • om midler til scanneutstyr.
 • En samarbeidspartner i forbindelse med scanning av foto er Digitale bilder på Agder, v/Vest-Agder Fylkeskommune / VAF.

 

 1. – Trekning av gevinst fra kaffipengelotteriet: bilde av Ottar Helge ble vunnet av Jan Tage Olsen.
 1. – Gevinst ved neste års lotteri: Agders historie.

14 – Etter årsmøtet holdt Bjarne Uleberg foredrag om funn i Furulunden ved

hjelp av metalldetektor.

 

Scroll to Top