årsmøte 18. januar er flyttet til 15. februar.

Program:

Årsmøte og program: Håkon Bentsen: «Fra Nasty til Westamaran. Om hurtigbåtproduksjon i Mandal.»

Kjære medlemmer av Mandal Historielag!

Styret beklager at det ikke har vært mulig å gjennomføre mer enn to av de planlagte medlemsmøtene i dette året. Vi håper dere er fornøyd med disse og at årets utgave av Slekters gang er interessant lesning.

Årsmøtet i 2022 var planlagt til tirsdag 18. januar. På grunn av oppblomstringen av omikron-viruset er årsmøtedatoen nå flyttet til tirsdag 15. februar. (Vedtektene sier at årsmøtet skal holdes innen utgangen av februar.) Ved flyttingen av årsmøtedatoen håper vi å komme klar av den kommende smittebølgen. Det er et forsøk, men vi vet jo ikke hvordan det går. Mer informasjon vil da følge.

Samtidig med denne meldinga vil styret ønske medlemmene i Mandal Historielag riktig god jul og godt nyttår! Vi håper å komme tilbake med «fulltallige» medlemsmøter i 2022.

Med vennlig hilsen for

Mandal Historielag

Thor Gunnar Hansen

Styreleder

Scroll to Top