ÅRSMØTE 21. JANUAR 2020


PROTOKOLL TIL
ÅRSMØTET FOR ÅRET 2019

Årsmøtet for 2019 ble avholdt i Tidemandgården 21.1.2020. 65 fremmøtte.
Leder Thor Gunnar Hansen ønsket velkommen, og hilste spesielt de to
æresmedlemmene Fridtjov Rasmussen og Sigurd Walther. Jan Tage Olsen var
forhindret fra å møte.

 1. Innkallingen til møtet godkjent.
 2. Valg av møteleder: Thor Gunnar Hansen.
 3. Valg av referent: Gustav Reiersen.
 4. Valg av to personer til ¨å undertegne protokollen: Per Stensrud og Johanna D. Nilsen.
 5. Årsberetningen for 2019 ble lest av sekretæren, Gustav Reiersen: godkjent.
 6. Regnskap for 2019: fremlagt av kasserer Anna Solheim: godkjent.
 7. Fastsetting av kontingent for 2021: 200,- enkeltmedlem, 300,- familie.
 8. Valg, v/leder i valgkomiteen, Eva Saanum:
 • STYRET:
  Ikke på valg:
   Inger Lise Nordheim (et år igjen)
   Gustav Reiersen (et år igjen)
   Steinar Børresen (et år igjen).
  På valg:
   Thor Gunnar Hansen (gjenvalg et år)
   Ole Guttorm Ihme (gjenvalg: to år)
   Gunhild Sveinall (frasa seg gjenvalg)
   Anna Solheim (frasa seg gjenvalg)

Forslag til nye medlemmer:
 Bente Christensen (valgt for to år)
 Eva Saanum (valgt for to år).

VALGKOMITE:
På valg:

 Anne Lise Eielsen (gjenvalgt, et år)
 Johanna D. Nilsen (frasa seg gjenvalg)

 Eva Saanum (frasa seg gjenvalg).

Nye medlemmer av valgkomiteen:
 Anna Solheim (valgt for et år)
 Unni Iversen (valgt for et år).

REVISOR:

 Nils Reidar Christensen (valgt for et år).

 1. INNKOMNE SAKER: ingen saker var meldt inn.
 2. Vårt æresmedlem Per Henrik Iversen døde i 2019, og ble hedret med ett minutts
  stillhet.
 3. Loddtrekning v/Ulf Aanonsen: vinner av Agders Historie, 4 bind: Toril Gjessing.
 4. Leder Thor Gunnar Hansen orienterte om programmet for 2020: neste møte er
  24.mars, ved Magne Haugland, om boka «Dø, om så det gjelder».
 5. Etter årsmøtet kåserte Nils Reidar Christensen om «Mandals elveallmenninger».

Gustav Reiersen, sekretær.

Per Stensrud Johanna D. Nilsen.

Scroll to Top