Forfatter: Jørn

Årsmøtet 8. februar 2011

Som nytt styre er valgt: Svein Olaf Johannessen, formann, valg frem til 08.08.2011 Inger Marie Pedersen,  sekretær, valgt frem til årsmøtet i 2012 Astrid C. Salvesen Walther, kasserer, valgt frem til årsmøtet i 2013 Kjell Ove...

Les mer

Medlemsmøte 13. april 2010.

55 personer hadde funnet veien til medlemsmøtet i Tidemandgården. Tema for møtet var Barnevandringene på Agder, et tema som er svært aktuelt ettersom filmen om Yohan hadde premiere i Mandal i mars d.å. Thyra Ågedal var...

Les mer