Forfatter: Jørn

Årsmøtet ble avholdt 8. Februar 2011

Som nytt styre er valgt: Svein Olaf Johannessen, formann, valg frem til 08.08.2011 Inger Marie Pedersen, S sekretær, valgt frem til årsmøtet i 2012 Astrid C. Salvesen Walther, kasserer, valgt frem til årsmøtet i 2013 Kjell Ove...

Les mer