Årsberetning for Mandal historielag 2007

Årsberetning for Mandal historielag 2007

Styret i 2007 har vært:

  • Helga Saanum, formann
  • Per H. Iversen, sekretær
  • Astrid C. Salvesen Walther, kasserer
  • Mona Tronstad, styremedlem
  • Kjell Ove Sætren, styremedlem
  • Åse Bentsen, styremedlem
  • Aase Jorun Pedersen, styremedlem

Revisorer har vært Helge Klev og Nils Reidar Christensen
Valgkomié har vært: Sigurd R. Walther, Bente Askildsen og Marion Lundevik.
Det har vært 7 styremøter og 6 medlemsmøter.

Årsmøtet var 23. januar og her gikk årsmøtet igjennom de faste årsmøtesakene så som årsberetning, regnskap og valg.

Mandal Turnforening hadde sitt 120 års-jubileum i november 2006. I forbindelse med jubileet ga også turnforeningen ut bind 1 av historien til Mandal Turnforening. Det var skrevet av Tor Hønneland, og han var invitert til årsmøtet for å fortelle om dette arbeidet. Han fortalte detaljert om de sportslige forhold som er omtalt i boka og viste en rekke bilder. Arbeidet med bind 2 er i gang og skal ha hovedvekt på den organisatoriske aktiviteten. Det var trekning på bildet som var gitt av Martha Midling. Vinner var Jan Tage Olsen. Ca. 35 til stede.

Den 27. februar var det åpent møte i bystyresalen. Temaet var russerfangene på Agder, og kåsør var Harald Sødal. Foredraget var basert på hans bok ”Bare en vendte tilbake”. Gjennom fortellingen om russerfangen Ivan følges hele tilværelsen til fangen, og det ble gitt forklaring på hvorfor ingen hørte noe fra dem etter krigen. Sødal foretok flere reiser i Russland hvor han traff mange av de tidligere fangene. Dette ville han komme tilbake til i et forsettelsesforedrag. Hans kone Margrethe spilte russiske folkemelodier under foredraget. Ca. 40 til stede.

Den 20. mars kom Nils Reidar Christensen med sitt foredrag om ”Savonmaa”. Hele foredraget er trykket i årsskriftet og omtales derfor ikke nærmere. Ca. 40 til stede.

Den 16. oktober kom Harald Sødal tilbake og hadde sitt fortsettelsesforedrag om russerfangene. Denne gang var hovedvekten lagt på hvilken skjebne fangene fikk da de kom hjem. Han fortalte Om Viktor som var med på å lage flyplassen på Lista og som ble betraktet som landssviker. Hans kone derimot, var helt av Sovjetunionen. Til slutt fortalte han om nordmannen Hjalmar Christensen som hadde oppvekst som barn i Sovjetunionen i Stalintiden. Om hans liv er det utgitt en bok i regi av Stiftelsen Arkivet. Ca. 35 til stede.

Den 13. november var det medlemsmøte på ”Hald”. Her kåserte Knut Lindseth om historien til herskapshuset ”Hald”. Han gikk gjennom bygningsperioden og hvordan dagliglivet og selskapslivet til familien Bugge var. Særlig vekt ble lagt på Bugges store samlinger av antikviteter. Det ble også gitt en kort orientering om dagens drift som skole og pensjonat. Etter foredraget var det omvisning. Ca. 55 til stede.

Årets siste medlemsmøte var 4. desember. Det ble vist filmer; Amaldus Nielsens liv, Circle of Life (Vigelandsanlegget/Frognerparken) og Kleven i hundre. Tradisjonen tro ble det servert smultringer og gløgg. Ca. 30 til stede.

Mot slutten av 2006 og i januar 2007 deltok historielaget sammen med Mandal Kystlag, Mandals Sjømannsforening og Søgne Kystlag i flere planleggingsmøter i forbindelse med markeringen av ”Savonmaas” forlis. Selve markeringen foregikk på ”Venterommet” den 20 januar. Den er omtalt i årsskriftet.

19. mai deltok flere av lagets medlemmer på årets ”Kjelldag” ved laksestigene sammen med Mandal byselskap og Mandal kystlag. Ole Guttorm Ihme holdt foredrag, og det ble servert laks, kaffe, brus og boller.

2. september var alt klart for en tur til Ryvingen fyr for laget medlemmer. Da dagen kom, var været så ruskete at turen måtte avlyses.

Søndag 18. november var historielaget medarrangør for en Griegkonsert på Risøbank. Medvirkendde var Håkon Sødal og Finn Benestad. Et vellykket arrangement med ca. 60 til stede.

Den 28. november døde æresmedlem Magus Skaar. Jan Tage Olsen representerte historielaget i begravelsen. På julemøtet sa Per H. Iversen minneord over Magnus og det var ett minutt stillhet.

”Slekters gang” 2007 ble besluttet delt ut på årsmøtet 22. januar 2008 og sendt til øvrige medlemmer.

Styret har foreslått at medlemskontingenten fortsatt skal være kr. 100,-.

Mandal historielag haar 190 medlemmer i 2007. Antallet er ganske konstant. Laget har ett æresmedlem, Jan Tage Olsen.

Alle møter, med unntak av møtene i bystyresalen og på ”Hald” har vært i Tidemandgården.

Per H. Ivesen
sekretær
Scroll to Top