Årsberetning for Mandal historielag 2009

Årsberetning for Mandal historielag 2009
Styret i 2008 har vært:
Fridtjov Rasmussen, formann
Per H. Iversen, sekretær
Astrid C. Salvesen Walther, kasserer
Reidun Udø, styremedlem
Kjell Ove Sætren, styremedlem
Thorbjørn Rugland, styremedlem
Aase Pedersen, styremedlem
Revisorer har vært:
Helge Klev og Nils Reidar Christensen.
Valgkomité har vært:
Sigurd R. Walther (leder), Bente Askildsen, Marion Lundevik, Mona Tronstad Helga Saanum.
Det har vært 8 styremøter og 6 medlemsmøter og en tur.

Årsmøtet var 20. januar. Formannen åpnet årsmøtet, og de vanlige årsmøtesakene ble gjennomgått. Årsberetning og regnskap ble godkjent.

Leder av valgkomitéen leste valgkomitéens forslag. Det var ingen andre forslag. Valget var enstemmig. Fridtjov Rasmussen var dermed valgt som formann etter Helga Saanum som ikke ønsket gjenvalg. Helga introduserte Fridtjov og ønsket han lykke til med formannsvervet.

Deretter ble Astrid C. Salvesen Walther og Sigurd R. Walther utnevnt til æresmedlemmer av historielaget for lang og trofast innsats. Sekretæren takket Helga Saanum for tiden i styret og overrakte blomster.

Bildet ble vunnet av Jørn Terje Nøding Gabrielsen.

Etter årsmøtesakene var det kåseri av Tone Klev Furnes som fortalte om Olav Isachsens liv og malerier. Dette basert på en bok som hun skal utgi i vårsemesteret. Som kunstmaler hadde han med seg mange sterke inntrykk fra Mandal. Furnes gjenga hele slektshistorien til Isachsen. Han ble i Paris influert av realistiske motiv med mørke farger. Det kom også til uttrykk i hans malerier fra Sætesdal hvor familen bodde. Han flyttet etterhvert til Kristiansand. For å overleve malte han også portretter. Etter at hans kone døde, bodde han med sine barn i Elvegata. Selv om han var fattig, nektet han å ta imot penger fra sin rike familie. Opplevde ikke å slå igjennom som maler. Men ble etterhvert kjøpt inn av flere gallerier, bl.a. Nasjonalgalleriet.
Det var ca. 35 til stede på årsmøtet.

På medlemsmøtet 3. mars kom biblioteksjef Rolf Steinar Bergli. Han orienterte om prosjektet ”Gamle fotografier – digitalt billedarkiv i Vest-Agder”. Prosjektet nærmer seg nå avslutning. Nesten alle kommuner og muséer er med. Nå er ca. 20.000 bilder lagt inn på nett. Bergli fortalte om ustyr og fremgangsmåte.
Ca. 35 til stede.

24. mars var Ole Bertil Madsen på medlemsmøtet. Han har nettopp skrevet boka ”Turer i Mandal og omegn”. Det ble fortalt litt om Frilufsrådet, hvilke kommuner det omfatter og hvordan arbeidet blir organisert. Det er nå ryddet og merket ca. 20 mil med turløyper. Fra Mandal gåes det på onsdager kl. 10.00 fra Brannstasjonen. Alle kan møte. Ole Bertil fortalte om enkelte av turene og om de historiske stedene som var der.
Ca. 40 til stede.

Søndag 20. september var det tur med veteranbuss til Tryland kraftstasjon. Mandal historielag var invitert av Lindesnes historielag. Starten gikk fra parkeringsplassen ved Tidemandgården kl. 13.00. Reiseruta var som følger: Ertzeidkverna, Spilling rivefabrikk, skolehuset (utstilling), grendehuset (kaffepause), Tryland kraftstasjon (omvisning), Bergstølsagen (omvisning). Under veis var det foredrag om rutebiltrafikken opp dalen. Hjemkomsten var ca. kl. 18. En vellykket tur.
Ca. 30 var med.

Medlemsmøtet 13. oktober var viet temaet: ”Da elektrisiteten kom til Mandal”.
I og med at det julaften i år er 100 år siden elektrisiteten kom til Mandal, har denne saken i år vært en hovedsatsing for historielaget. Det er historien om det storverk en enkelt mann, Marius Christensen, utrettet til gagn for byen.
På medlemsmøtet fortalte Fridtjov historien om elektrisiteten og begynte med å fortelle om situasjonen i byen før elektrisiteten kom. En svekket by med synkende folketall og lite arbeide. Byen lå i dvale. Med bygging av elektrisitetsverket på Trædal, skaffet Marius Christensen byen elektrisk kraft, og derved mulighet til utvikling av industri og ny vekst. Roar Christensen fortalte livshistorien til sin bestefar som døde i 1948

Formannen, Fridtjov Rasmussen, tok på seg arbeidet med å samle i bokform historien om utbyggingen av byens elektrisitetsforsyning i disse 100 år, sammen med Roar Christensen som skrev presentasjonen av hans bestefar. Knut Lindseth har vært behjelpelige med å fremskaffe utklipp-stoff til boka og lese korrektur.

Det ble kontaktet mulige sponsorer til trykking av boka, og vi fikk støtte fra Agder Energi, Mandal Kommune, Kraft Sør og Mandals Sparebank, som i alt dekker ca 90 % av trykkeutgiftene ekskl. mva. Det søkes nå om refusjon av merverdiavgiften på trykkingen. Boka skal foreligge til julemøtet 8. desember.

Ca. 40 til stede.

Medlemsmøtet 10. november hadde som tema ”Runesteinen på Hogganvik”. Kåsør var fylkeskonservator Frans Arne Stylegard. Han fortalte om funnet. Runologene brukte lang tid på å undersøke funnet. De konstaterte at det var ekte. Tegnene er lette å lese men ikke å tyde. Avslutningsvis kom han inn på selve funnstedet. Steder er sannsynligvis en gammel gravplass. Viste med kartkonstruksjoner at stedet lå sentralt kommunikasjonsmessig i tiden 300-400.
Ca. 55 til stede.

Medlemsmøtet 8. desember hadde igjen besøk av Dag Hunstad. Tema var ”Sol, sommer, Sørland og turisme”. Han fortalte om hvordan sørlandsbegrepet ble til. Deretter hadde han en historisk oversikt fra 1850 til 1930. Da var det ikke snakk om at Sørlandet skulle bli knyttet til turisme. De fleste turister før var fotturister. Dette endret seg etter 1930. Sørlandet ble nå et landskap for ungdom.

Han fortalte hvordan de første turister bodde. Hytter kom ikke i noen omfattende bruk før på 1950-tallet og enda mer på 60-tallet. Både begrepet ”holmetur” og bruken av strender ble belyst. Under hele kåseriet viste han mange bilder.
Medlemsmøtet ble tradisjonen tro servert gløgg og smultringer.
Ca.40 til stede.

Styret i historielaget har hatt et svært aktivt år. Lokalene i Tidemandsgården er rustet opp med hyller, skuffer og skap. Sigurd R. Walther har vært sentral i dette arbeidet.

Medlemsavgiften er fastsatt til kr. 100,-.

”Slekters gang” ble besluttet delt ut på årsmøtet 26. januar.

Det gjøres oppmerksom på historielagets hjemmesider www.mandalhistorielag.no.

Mandal historielag har 197 medlemmer i 2009. Antallet er ganske konstant. Laget har tre æresmedlemmer: Jan Tage Olsen, Astrid C. Salvesen Walther, Sigurd R. Walther.

Alle medlemsmøter har vært i Tidemandgården

Per H. Iversen
sekretær

Scroll to Top