ÅRSBERETNING FOR MANDAL HISTORIELAG 2020.

ÅRSMELDING FOR MANDAL HISTORIELAG 2020

Årsmøtet for 2019 ble holdt i Tidemandgården den 21.01.2020. 65 fremmøtte.

Styret for 2020:

 • Thor Gunnar Hansen, leder. Et år
 • Steinar Børresen, kasserer. Et år
 • Inger Lise Nordheim. Et år
 • Bente Christensen. To år
 • Eva Saanum. To år
 • Ole Guttorm Ihme. To år
 • Gustav Reiersen, sekretær. Et år

Valgkomite, valgt for et år:

 • Anne Lise Eielsen
 • Anna Solheim
 • Unni Iversen

REVISOR, valgt for et år:

 • Nils Reidar Christensen

Etter årsmøtet kåserte Nils Reidar Christensen om «Mandals elveallmenninger».

På grunn av koronapandemien er det kun avholdet ett styremøte, den 10.03.2020.

Planen var å avholde medlemsmøter 24.3, 19.5 (Kjelldagen), 22.09, 20.10 og 17.11, men etter årsmøtet den 21.01.2020 måtte samtlige medlemsmøter avlyses. Styret har drøftet situasjonen per tlf og mail.

For 2021 er datoene for medlemsmøter slik:

19.1 (årsmøte) – 23.mars – 18.mai – 21. september – 19.oktober – 23.november (julemøte).

Ved utgangen av januar har det fortsatt ikke vært mulig å innkalle til årsmøte, og det ser vanskelig ut for de øvrige møtene fremover.

Med i styrets vurdering er det at de fleste fremmøtte på våre medlemsmøter er i det som kalles risikogruppene når det gjelder smittefare, vi kan regne med at mange av disse medlemmene våre uansett ville ha holdt seg borte. Videre gjør myndighetenes antallsbegrensning på slike arrangementer det vanskelig å avholde medlemsmøter.

Dessuten er lokalet i Tidemandgården trangt, og gir ingen mulighet til å holde den avstand myndighetenes retningslinjer fastsetter.

Det veier også tungt at andre sammenlignbare foreninger og <Lindesnes kommune velger å avlyse tilsvarende arrangement.

Basert på prinsippet om force majeure avventer styret derfor smittesituasjonen, og ser frem til den dagen det igjen blir mulig å avholde årsmøte.

Thor Gunnar Hansen, leder. Gustav Reiersen, sekretær.

 

Regnskap for 2020

Scroll to Top