ÅRSBERETNING FOR MANDAL HISTORIELAG 2018.

Årsmøtet ble avholdt i Tidemandgården 23.01.18 med ca. 60 fremmøtte. Innkallingen var annonsert to ganger i Lindesnes avis i tråd med vedtektene, og ble godkjent. Som møteleder ble valgt Thor Gunnar Hansen. Referent: Gustav Reiersen. Årsberetningen ble lest opp av Gunhild Sveinall og godkjent ved akklamasjon. Kontingenten ble fastsatt til kr 200 for enkeltmedlem og kr 300 for familie.

VALG

STYRET:

 • Leder: Thor Gunnar Hansen              (1 år)
 • Gunhild Sveinall                                 (2 år)
 • Anna Solheim                                    (2 år)
 • Johanna D. Nilsen                              (1 år)
 • Ole Guttorm Ihme                             (2 år)
 • Inger Lise Nordheim                          (1 år)
 • Gustav Reiersen                                (1 år)
 • Styret valgte selv sekretær og kasserer. Gustav Reiersen ble sekretær, Anna Solheim kasserer.

REVISORER:

 • Helge Klev og Nils Reidar Christensen.

VALGKOMITE:

 • Anne Lill Støhlmacher Falk, Anne-Lise Eielsen og Eva Saanum.

EVENTUELT:

 • Avdøde æresmedlem Astrid C. Salvesen Walther og tidligere styremedlem Svein Olaf Johannessen ble minnet med et minutts stillhet.
 • Mandal Historielag skal fortsatt følge normalvedtektene for historielag.
 • Medlemmene bes komme med innspill til foredrag og aktiviteter.
 • Trekning av kaffepengegevinst for 2017 (Agders historie i fire bind) gav gevinst til Knut Rasmussen.  Boka «På gjensyn» som gave fra Magne Haugland ble trukket på Inger Lise Nordheim.

MØTER

I 2018 er det avholdt 6 styremøter og 6 medlemsmøter, slik:

23.01   etter årsmøtet: 

            Magne Haugland: «Mitt møte med russiske krigsfanger på Agder og i Norge.»

20.03:  Odd Arne Nomedal: «Fra glassplater til digitale filer.»  Store Elvegården.  30 til stede.

22.05:  Birgitte Sørensen: «Marnar Konfeksjonsfabrikk i industribyen Mandal.»

24 fremmøtte.

18.09:  Byvandring med Birgitte Sørensen fra Mandal museum.  10 deltakere.

23.10:  Ulf Aanonsen: «Hadde mandalsfolk rett om det 150 år gamle tankskipet «Risøbank».»   30 fremmøtte.

20.11:  Ole Guttorm Ihme og Hans Øystein Ihme: «Mølla i Strømsviga». 40 fremmøtte.

Dessuten deltok Mandal Historielag på den årlige dugnaden, kalt Kjelldagen, på Østerland lørdag 19.05.

SLEKTERS GANG kom med sin 27. årgang, med hovedfokus på eiendommen Risøbank og tankskipet «Risøbank». Redaksjonskomiteen har bestått av Ragnhild Kleven, Nils Eeg Sodeland, Egil Johanssen, Gustav Reiersen og Ulf Aanonsen. Ulf gjør en fremragende jobb som redaktør og primus motor!

 • Ulf Aanonsen: Parafinfabrikken på Risøbank og dens tankskip «Risøbank».
 • Thorolf Wikborg forteller om sin far Ole Christian Moe Wikborg (1854 – 1940):

«Førstereisgutt på tur med Risøbank i 1870.»

 • Thomas Olsen: Mandal, Malmøe og Klævens Syge-og Understøttelsesforening.
 • Erik Kjebekk: Levende interesse for Kinamisjonen i Mandal.  Laurits Nilsen og misjon i Kina.
 • Per Arvid Åsen: Litt om hagebruket på Hatholmen og Ryvingen fyrstasjoner i Mandal.
 • Terje Thomassen: Iddisenes historie.
 • Ragnhild Kleven: Veien til Vigeland Hus.

HALSES HISTORIE

Etter innspill fra Ole Guttorm Ihme sendte Mandal Historielag en henvendelse til gruppelederne i de politiske partiene, med ønske om at man i budsjettet tok inn en post for å ferdigstille historien om tidligere Halse sogn. Sigurd Bjørn Kastrud fra Venstre tok saken opp i Bystyret og fikk flertall for å be administrasjonen finne midler til å ferdigstille historieverket.

HISTORIELAGET PÅ STAND

Fredag 14.12. hadde Mandal Historielag stand i Amfi/Øvrebyen Senter, der styret vervet medlemmer og solgte Slekters gang. Laget fikk 10 nye medlemmer.

MEDLEMSTALL

Mandal Historielag har ved årsskiftet 250 medlemmer.

Årsmøtet i 2019 ble avviklet 22. januar.

Gustav Reiersen, sekretær.

Scroll to Top