ÅRSBERETNING FOR MANDAL HISTORIELAG 2022.

Årsmøtet for 2022 ble avholdt i Tidemandgården 24. januar 2023. 45 fremmøtte.
Leder Thor Gunnar Hansen ønsket velkommen, og hilste spesielt de to
æresmedlemmene Fridtjov Rasmussen og Sigurd Walther. Det tredje
æresmedlemmet, Jan Tage Olsen var ikke til stede.
DAGSORDEN:
1. Innkallingen til møtet godkjent.
2. Valg av møteleder: Thor Gunnar Hansen.
3. Valg av referent: Eva Saanum.
4. Valg av to personer til å undertegne protokollen: Annechen Ree og Håkon Sødal.
5. Årsberetningen for 2022 ble lest av sekretæren, Gustav Reiersen: godkjent.
6. Regnskap for 2022: fremlagt avleder Thor Gunnar Hansen, i kasserer Steinar
Børresens fravær: godkjent.
7. Fastsetting av kontingent for 2024: Etter forslag fra styret forblir kontingenten
uendret, kr.200,- for enkeltmedlemmer og kr,- 300 for familiemedlemskap.
8. Valg, v/leder i valgkomiteen, Anna Solheim:

STYRET:
Ikke på valg:
 Ole Guttorm Ihme (ett år igjen)
 Eva Saanum (ett år igjen, sekretær)
På valg:
 Bente M. Christensen (gjenvalgt for ett år, leder)
 Gustav Reiersen (gjenvalgt for to år)
 Thor Gunnar Hansen (frasa seg gjenvalg)
 Steinar Børresen (frasa seg gjenvalg)

Forslag til nye medlemmer:
 Gulla Lind (valgt for to år)
 Jørn Ree (valgt for to år)
 Sigurd Bjørn Kastrud (valgt for to år)

Scroll to Top